UPDATE TERKINI BLOG KAMI

Wednesday, November 28, 2007

MATLAMAT SMK SIMANGGANGMATLAMAT SEKOLAH

Mewujudkan prasarana yang berkualiti tinggi untuk kelancaran dan keberkesanan aktiviti akademik , kokurikulum , sosial , kebudayaan dan keagamaan demi melahirkan pelajar yang seimbang dan harmoni dari segi intelek , rohani , emosi dan jasmani.
Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan selamat untuk keharmonian hidup dan pelaksanaan semua aktiviti di sekolah.
Memastikan perkhidmatan pengurusan, pengajaran, kaunseling, bimbingan, kembajikan, latihan dan asuhan diberi oleh guru dan kakitangan am yang terlatih, berkemahiran tinggi dan berpengetahuan luas.
Melahirkan pelajar untuk sentiasa mempunyai tahap disiplin yang tinggi, berakhlak mulia, beramah, bertanggungjawab serta peka terhadap persekitaran.
Membentuk pelajar sebagai individu yang percaya dan patuh kepada Tuhan.
Melahirkan pelajar yang mempunyai kesejahteraan diri, setia dan cintakan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.
Memupuk perpaduan kaum dan cara hidup yang harmoni dikalangan warga sekolah.

No comments: